Документални

Тайната на пирамидите

. Ново време

30:00 22.09.2020 / 23:30 Нова хронология - Документален филм. Изучаващ древните храмове в Египет, пирамидите и техните тайни, както и древните мегалитни свещени места по целия свят. 60:00 21.09.2020 / 23:00 Съвършеният човек - Документален филм. Изучаващ древните храмове в Египет, пирамидите и техните тайни, както и древните мегалитни свещени места по целия свят. 60:00 20.09.2020 / 23:00 Свещена космология - Документален филм. Изучаващ древните храмове в Египет, пирамидите и техните тайни, както и древните мегалитни свещени места по целия свят. 60:00 18.09.2020 / 22:00 Високо развити технологии - Документален филм. Изучаващ древните храмове в Египет, пирамидите и техните тайни, както и древните мегалитни свещени места по целия свят. 60:00 16.09.2020 / 23:00 Ивицата на мира - Документален филм. Изучаващ древните храмове в Египет, пирамидите и техните тайни, както и древните мегалитни свещени места по целия свят. 50:00 10.09.2020 / 23:10 Нова хронология - Документален филм. Изучаващ древните храмове в Египет, пирамидите и техните тайни, както и древните мегалитни свещени места по целия свят. 55:00 09.09.2020 / 21:05 Съвършеният човек - Документален филм. Изучаващ древните храмове в Египет, пирамидите и техните тайни, както и древните мегалитни свещени места по целия свят. 30:00 08.09.2020 / 23:30 Свещена космология - Документален филм. Изучаващ древните храмове в Египет, пирамидите и техните тайни, както и древните мегалитни свещени места по целия свят. 45:00 05.09.2020 / 23:15 Високо развити технологии - Документален филм. Изучаващ древните храмове в Египет, пирамидите и техните тайни, както и древните мегалитни свещени места по целия свят. 40:00 04.09.2020 / 23:20 Ивицата на мира - Документален филм. Изучаващ древните храмове в Египет, пирамидите и техните тайни, както и древните мегалитни свещени места по целия свят.