Музика

Вечната музика

"Вечната музика" ще популяризира двата основни музикални жанра сред широк кръг зрители и особено сред младото поколение. Ключ към тази задача ще са атрактивно поднесените рубрики, непринудените разговори с гостите, както и отразяването на най-интересните музикални събития. Аудиторията ще бъде въведена от самите композитори и изпълнители в творческата им лаборатория, ще се запознае с различните инструменти и тяхното приложение в класиката и джаза.

предстои 30:00

19.04.2024 / 02:30 п

предстои 30:00

18.04.2024 / 13:20

30:00

14.04.2024 / 15:00 п

30:00

12.04.2024 / 02:30 п

30:00

11.04.2024 / 13:20

30:00

08.04.2024 / 01:45 п

30:00

07.04.2024 / 15:00 п

30:00

05.04.2024 / 02:30 п

30:00

04.04.2024 / 13:30

30:00

01.04.2024 / 01:40 п

30:00

31.03.2024 / 15:00 п

30:00

29.03.2024 / 02:30 п

30:00

28.03.2024 / 13:20

30:00

21.03.2024 / 13:20