Музика

Вечната музика

"Вечната музика" ще популяризира двата основни музикални жанра сред широк кръг зрители и особено сред младото поколение. Ключ към тази задача ще са атрактивно поднесените рубрики, непринудените разговори с гостите, както и отразяването на най-интересните музикални събития. Аудиторията ще бъде въведена от самите композитори и изпълнители в творческата им лаборатория, ще се запознае с различните инструменти и тяхното приложение в класиката и джаза.

предстои 30:00

02.10.2023 / 03:10 п

предстои 30:00

01.10.2023 / 16:00 п

30:00

29.09.2023 / 02:00 п

35:00

28.09.2023 / 13:25 п

30:00

22.09.2023 / 02:00 п

35:00

21.09.2023 / 13:25

30:00

15.09.2023 / 02:00 п

35:00

14.09.2023 / 13:25 п

30:00

11.09.2023 / 02:40

35:00

07.09.2023 / 13:25

35:00

31.08.2023 / 13:25 п