Спорт

Колоездене: Световен тур Е3 Класик

Това е ежегодно състезание по колоездене във Фландрия, Белгия. Състезанието започва и завършва в Харелбеке, като обхваща 203 километра.