Предавания

Парламентарни избори

Парламентарните избори в България се провеждат за избирането на народните представители в Народното събрание на Република България.

45:00 31.03.2023 / 03:55 2023: Диспут БНТ Русе п 50:00 30.03.2023 / 19:00 2023: Диспут БНТ Русе 45:00 30.03.2023 / 03:55 2023: Диспут БНТ Варна п 50:00 29.03.2023 / 19:00 2023: Диспут БНТ Варна 45:00 29.03.2023 / 03:55 2023: Диспут БНТ Пловдив п 50:00 28.03.2023 / 19:00 2023: Диспут БНТ Пловдив 45:00 25.03.2023 / 03:55 2023: Диспут БНТ Русе п 50:00 24.03.2023 / 19:00 2023: Диспут БНТ Русе 45:00 24.03.2023 / 03:55 2023: Диспут БНТ Варна п 50:00 23.03.2023 / 19:00 2023: Диспут БНТ Варна 45:00 22.03.2023 / 03:55 2023: Диспут БНТ Благоевград п 50:00 21.03.2023 / 19:00 2023: Диспут БНТ Благоевград 45:00 18.03.2023 / 03:55 2023: Диспут БНТ Пловдив п 50:00 17.03.2023 / 19:00 2023: Диспут БНТ Пловдив 45:00 17.03.2023 / 03:55 2023: Диспут БНТ Русе п 50:00 16.03.2023 / 19:00 2023: Диспут БНТ Русе 45:00 16.03.2023 / 03:55 2023: Диспут БНТ Благоевград п 50:00 15.03.2023 / 19:00 2023: Диспут БНТ Благоевград 45:00 15.03.2023 / 03:55 2023: Диспут БНТ Пловдив п 50:00 14.03.2023 / 19:00 2023: Диспут БНТ Пловдив 45:00 11.03.2023 / 03:55 2023: Диспут БНТ Благоевград п 50:00 10.03.2023 / 19:00 2023: Диспут БНТ Благоевград 20:00 03.03.2023 / 12:40 2023: Встъпителни клипове