Филми

Часът на моето убийство

Анализ на политическото кредо и жизнения път на държавника и политика Стефан Стамболов. Образът му е видян отвътре, като опит за самопознание, като съпоставка между публичния образ и неофициалното лице на общественика, осъзнал изключителното значение на поемането на отговорност. Тази отговорност той изповядва в кратките си диалози с княз Батенберг, Олимпи Панов, Иван Вазов, Коста Паница.

Няма намерени епизоди