Развлекателни

Здравето отблизо

"Здравето отблизо" е предаване за духа, тялото и средата, в която живеем. Форматът акцентира върху това как да направим живота си по-добър, да поддържаме добра форма, да живеем здравословно. Посланията на едночасовото предаване са за чисти мисли, чиста храна, чиста среда, етично отношение към себе си, другите и околната среда."Здравето отблизо" следи активно последните иновации по отношение здравословния начин на живот, нови проучвания, изследвания за природата, живота, средата, пазара на храни и стоки от бита, качеството, правата ни, как да се ориентираме и какво да изберем.

предстои 1:15:00 24.05.2018 / 04:45 п 1:10:00 23.05.2018 / 10:30 здравно предаване с водеща Мария Андонова 1:15:00 23.05.2018 / 03:50 п 1:10:00 22.05.2018 / 10:30 здравно предаване с водеща Мария Андонова 1:15:00 22.05.2018 / 03:50 п 1:10:00 21.05.2018 / 10:30 здравно предаване с водеща Мария Андонова 1:15:00 18.05.2018 / 04:15 п 1:10:00 17.05.2018 / 10:30 здравно предаване с водеща Мария Андонова 1:15:00 17.05.2018 / 03:50 п 1:10:00 16.05.2018 / 10:30 здравно предаване с водеща Мария Андонова 1:15:00 16.05.2018 / 03:50 п 1:10:00 15.05.2018 / 10:30 здравно предаване с водеща Мария Андонова 1:15:00 15.05.2018 / 03:50 п 1:10:00 14.05.2018 / 10:30 здравно предаване с водеща Мария Андонова 1:15:00 11.05.2018 / 04:15 п 1:10:00 10.05.2018 / 10:30 здравно предаване с водеща Мария Андонова 1:15:00 10.05.2018 / 03:50 п 1:10:00 09.05.2018 / 10:30 здравно предаване с водеща Мария Андонова 1:15:00 09.05.2018 / 03:50 п 1:10:00 08.05.2018 / 10:30 здравно предаване с водеща Мария Андонова 60:00 08.05.2018 / 04:45 п 60:00 07.05.2018 / 10:30 здравно предаване с водеща Мария Андонова 1:15:00 04.05.2018 / 04:15 п 1:10:00 03.05.2018 / 10:30 здравно предаване с водеща Мария Андонова 1:15:00 03.05.2018 / 03:50 п 1:10:00 02.05.2018 / 10:30 здравно предаване с водеща Мария Андонова 60:00 02.05.2018 / 04:45 п 60:00 01.05.2018 / 10:30 здравно предаване с водеща Мария Андонова 1:15:00 01.05.2018 / 03:35 п 1:10:00 30.04.2018 / 10:30 здравно предаване с водеща Мария Андонова 1:15:00 27.04.2018 / 04:15 п 1:10:00 26.04.2018 / 10:30 здравно предаване с водеща Мария Андонова 1:15:00 26.04.2018 / 03:50 п 1:10:00 25.04.2018 / 10:30 здравно предаване с водеща Мария Андонова 1:15:00 25.04.2018 / 03:50 п 1:10:00 24.04.2018 / 10:30 здравно предаване с водеща Мария Андонова 1:15:00 24.04.2018 / 03:50 п