Музика

Вечната музика

"Вечната музика" ще популяризира двата основни музикални жанра сред широк кръг зрители и особено сред младото поколение. Ключ към тази задача ще са атрактивно поднесените рубрики, непринудените разговори с гостите, както и отразяването на най-интересните музикални събития. Аудиторията ще бъде въведена от самите композитори и изпълнители в творческата им лаборатория, ще се запознае с различните инструменти и тяхното приложение в класиката и джаза.

предстои 30:00

03.12.2023 / 01:00 п

предстои 30:00

02.12.2023 / 14:00

30:00

30.11.2023 / 03:30 п

30:00

26.11.2023 / 01:25 п

30:00

25.11.2023 / 14:00

30:00

23.11.2023 / 03:30 п

30:00

19.11.2023 / 01:15 п

30:00

18.11.2023 / 14:00

30:00

16.11.2023 / 03:30 п

30:00

12.11.2023 / 01:05 п

30:00

11.11.2023 / 14:00

30:00

09.11.2023 / 03:30 п

30:00

05.11.2023 / 01:20 п

30:00

04.11.2023 / 14:00

30:00

02.11.2023 / 03:30 п