Музика

Вечната музика

"Вечната музика" ще популяризира двата основни музикални жанра сред широк кръг зрители и особено сред младото поколение. Ключ към тази задача ще са атрактивно поднесените рубрики, непринудените разговори с гостите, както и отразяването на най-интересните музикални събития. Аудиторията ще бъде въведена от самите композитори и изпълнители в творческата им лаборатория, ще се запознае с различните инструменти и тяхното приложение в класиката и джаза.

предстои 30:00

11.06.2023 / 01:10 п

предстои 30:00

10.06.2023 / 14:00

30:00

04.06.2023 / 01:15 п

30:00

03.06.2023 / 14:00

30:00

28.05.2023 / 01:25 п

30:00

27.05.2023 / 14:00

30:00

21.05.2023 / 01:45 п

30:00

20.05.2023 / 14:00

30:00

14.05.2023 / 01:25

30:00

13.05.2023 / 14:00