Филми

Болка и величие

Филмов режисьор разсъждава върху избора, който е направил в живота, когато миналото и настоящето се сриват около него.