Предавания

Светът на жестовете

Специализирано предаване за хора с увреден слух.

предстои 15:00

15.12.2023 / 12:30

15:00

08.12.2023 / 12:30

15:00

01.12.2023 / 12:30

15:00

24.11.2023 / 12:30

15:00

17.11.2023 / 12:30