Предавания

Светът на жестовете

Специализирано предаване за хора с увреден слух.

предстои 15:00

31.05.2024 / 12:30

15:00

17.05.2024 / 12:30

15:00

10.05.2024 / 12:45

15:00

26.04.2024 / 12:30