Филми

Домът на вярата

Документалната поредица "Домът на вярата", показва на зрителите традициите на духовния живот в българските манастири, запознава с онези обители и пазители на православната вяра и българщината през вековете, които са живи и до днес. В срещи с различни личности, поредицата търси знаците и вечните измерения на Божественото. Личните истории на хората, избрали живота в манастира, са отправна точка за нов поглед към духовните обители.

предстои 30:00

20.07.2024 / 00:25 /п/

30:00

18.07.2024 / 15:00 п

30:00

18.07.2024 / 05:30 п

30:00

16.07.2024 / 02:45 п

30:00

15.07.2024 / 10:30 п

30:00

13.07.2024 / 09:00 п

30:00

13.07.2024 / 00:25 п

30:00

11.07.2024 / 15:00 п

30:00

11.07.2024 / 05:30 п

30:00

08.07.2024 / 10:30 п

30:00

06.07.2024 / 09:05 п

30:00

06.07.2024 / 00:45 п

30:00

04.07.2024 / 15:00 п

30:00

04.07.2024 / 05:30 п

30:00

02.07.2024 / 02:45 п

30:00

01.07.2024 / 10:30 п