Филми

Домът на вярата

Документалната поредица "Домът на вярата", показва на зрителите традициите на духовния живот в българските манастири, запознава с онези обители и пазители на православната вяра и българщината през вековете, които са живи и до днес. В срещи с различни личности, поредицата търси знаците и вечните измерения на Божественото. Личните истории на хората, избрали живота в манастира, са отправна точка за нов поглед към духовните обители.

30:00

30.09.2023 / 00:25 п

30:00

28.09.2023 / 15:30 п

30:00

28.09.2023 / 05:30 п

30:00

23.09.2023 / 07:05 п

30:00

09.09.2023 / 07:05

30:00

09.09.2023 / 00:25

30:00

08.09.2023 / 19:00 еп. 1

30:00

07.09.2023 / 15:30

30:00

07.09.2023 / 05:30