Новини

Видимо и невидимо

Предаване за макроикономика, в което с гостите ще развенчаем антипазарните митове и ще се борим с икономическия популизъм, ще разкрием дългосрочните резултати от всяко икономическо действие или политическа програма. Философия, религия и политика обогатяват съдържанието на предаването.

предстои 60:00 20.09.2019 / 01:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. предстои 60:00 18.09.2019 / 14:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 17.09.2019 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 16.09.2019 / 03:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 15.09.2019 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 15.09.2019 / 04:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 14.09.2019 / 07:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 13.09.2019 / 01:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 11.09.2019 / 14:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 10.09.2019 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 09.09.2019 / 03:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 08.09.2019 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 08.09.2019 / 04:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 07.09.2019 / 07:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 06.09.2019 / 01:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 04.09.2019 / 14:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 03.09.2019 / 06:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 02.09.2019 / 03:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 01.09.2019 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 01.09.2019 / 04:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 31.08.2019 / 07:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 30.08.2019 / 01:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 28.08.2019 / 14:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 27.08.2019 / 06:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 26.08.2019 / 03:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 25.08.2019 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 25.08.2019 / 04:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 24.08.2019 / 07:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 23.08.2019 / 01:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 21.08.2019 / 14:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 20.08.2019 / 06:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п.