Новини

Видимо и невидимо

Предаване за макроикономика, в което с гостите ще развенчаем антипазарните митове и ще се борим с икономическия популизъм, ще разкрием дългосрочните резултати от всяко икономическо действие или политическа програма. Философия, религия и политика обогатяват съдържанието на предаването с автор и водещ Калин Манолов.

предстои 60:00 30.05.2018 / 13:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. предстои 60:00 29.05.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 28.05.2018 / 03:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 27.05.2018 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 26.05.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 25.05.2018 / 00:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 23.05.2018 / 13:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 22.05.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 21.05.2018 / 04:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 20.05.2018 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 19.05.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 16.05.2018 / 13:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 15.05.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 14.05.2018 / 04:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 13.05.2018 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 12.05.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 09.05.2018 / 13:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 08.05.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 07.05.2018 / 04:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 06.05.2018 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 05.05.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 02.05.2018 / 13:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 01.05.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 30.04.2018 / 03:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 29.04.2018 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов