Новини

Видимо и невидимо

Предаване за макроикономика, в което с гостите ще развенчаем антипазарните митове и ще се борим с икономическия популизъм, ще разкрием дългосрочните резултати от всяко икономическо действие или политическа програма. Философия, религия и политика обогатяват съдържанието на предаването с автор и водещ Калин Манолов.

предстои 60:00 14.11.2018 / 13:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 13.11.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 12.11.2018 / 03:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 11.11.2018 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 10.11.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 07.11.2018 / 13:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 06.11.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 05.11.2018 / 03:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 04.11.2018 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 03.11.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 02.11.2018 / 00:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 31.10.2018 / 13:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 30.10.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 29.10.2018 / 03:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 28.10.2018 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 27.10.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 26.10.2018 / 00:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 24.10.2018 / 13:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 23.10.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 22.10.2018 / 03:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 21.10.2018 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 20.10.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 19.10.2018 / 00:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 17.10.2018 / 13:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 16.10.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 15.10.2018 / 03:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 14.10.2018 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов