Новини

Видимо и невидимо

Предаване за макроикономика, в което с гостите ще развенчаем антипазарните митове и ще се борим с икономическия популизъм, ще разкрием дългосрочните резултати от всяко икономическо действие или политическа програма. Философия, религия и политика обогатяват съдържанието на предаването.

60:00 06.01.2020 / 03:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 05.01.2020 / 04:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 04.01.2020 / 07:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 03.01.2020 / 01:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 01.01.2020 / 14:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 31.12.2019 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 30.12.2019 / 03:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 29.12.2019 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 29.12.2019 / 04:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 28.12.2019 / 07:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 27.12.2019 / 01:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п.