Новини

Видимо и невидимо

Предаване за макроикономика, в което с гостите ще развенчаем антипазарните митове и ще се борим с икономическия популизъм, ще разкрием дългосрочните резултати от всяко икономическо действие или политическа програма. Философия, религия и политика обогатяват съдържанието на предаването.

предстои 60:00 24.07.2019 / 14:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. предстои 60:00 23.07.2019 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 22.07.2019 / 03:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 21.07.2019 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 21.07.2019 / 04:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 20.07.2019 / 07:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 19.07.2019 / 01:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 17.07.2019 / 14:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 16.07.2019 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 15.07.2019 / 03:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 14.07.2019 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 14.07.2019 / 04:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 13.07.2019 / 07:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 12.07.2019 / 01:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 10.07.2019 / 14:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 09.07.2019 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 08.07.2019 / 03:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 07.07.2019 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 07.07.2019 / 04:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 06.07.2019 / 07:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 05.07.2019 / 01:30 60:00 03.07.2019 / 14:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 02.07.2019 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 01.07.2019 / 03:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 30.06.2019 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 30.06.2019 / 04:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 29.06.2019 / 07:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 28.06.2019 / 01:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 26.06.2019 / 14:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 25.06.2019 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 24.06.2019 / 03:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 23.06.2019 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 23.06.2019 / 04:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п.