Новини

Видимо и невидимо

Предаване за макроикономика, в което с гостите ще развенчаем антипазарните митове и ще се борим с икономическия популизъм, ще разкрием дългосрочните резултати от всяко икономическо действие или политическа програма. Философия, религия и политика обогатяват съдържанието на предаването с автор и водещ Калин Манолов.

предстои 60:00 20.07.2018 / 00:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. предстои 60:00 18.07.2018 / 13:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 17.07.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 16.07.2018 / 03:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 15.07.2018 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 14.07.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 13.07.2018 / 00:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 11.07.2018 / 13:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 10.07.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 09.07.2018 / 03:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 08.07.2018 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 07.07.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 06.07.2018 / 00:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 04.07.2018 / 13:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 03.07.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 02.07.2018 / 03:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 01.07.2018 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 30.06.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 29.06.2018 / 00:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 27.06.2018 / 13:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 26.06.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 25.06.2018 / 03:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 24.06.2018 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 23.06.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 22.06.2018 / 00:30 60:00 20.06.2018 / 13:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 19.06.2018 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 18.06.2018 / 03:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 17.06.2018 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов