Новини

Видимо и невидимо

Предаване за макроикономика, в което с гостите ще развенчаем антипазарните митове и ще се борим с икономическия популизъм, ще разкрием дългосрочните резултати от всяко икономическо действие или политическа програма. Философия, религия и политика обогатяват съдържанието на предаването с автор и водещ Калин Манолов.

предстои 60:00 24.03.2019 / 04:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. предстои 60:00 23.03.2019 / 07:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 22.03.2019 / 01:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 20.03.2019 / 14:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 19.03.2019 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 18.03.2019 / 03:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 17.03.2019 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 17.03.2019 / 04:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 16.03.2019 / 07:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 15.03.2019 / 01:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 13.03.2019 / 14:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 12.03.2019 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 11.03.2019 / 03:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 10.03.2019 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 10.03.2019 / 04:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 09.03.2019 / 07:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 08.03.2019 / 01:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 06.03.2019 / 14:30 п. 60:00 05.03.2019 / 05:30 п. 60:00 04.03.2019 / 03:30 п. 60:00 03.03.2019 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 03.03.2019 / 04:30 п. 60:00 02.03.2019 / 07:00 п. 60:00 01.03.2019 / 01:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 27.02.2019 / 14:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 26.02.2019 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 25.02.2019 / 03:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 24.02.2019 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 24.02.2019 / 04:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 23.02.2019 / 07:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 22.02.2019 / 01:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п.