Новини

Видимо и невидимо

Предаване за макроикономика, в което с гостите ще развенчаем антипазарните митове и ще се борим с икономическия популизъм, ще разкрием дългосрочните резултати от всяко икономическо действие или политическа програма. Философия, религия и политика обогатяват съдържанието на предаването.

предстои 60:00 23.11.2019 / 07:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. предстои 60:00 22.11.2019 / 01:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 20.11.2019 / 14:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 19.11.2019 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 18.11.2019 / 03:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 17.11.2019 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 17.11.2019 / 04:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 16.11.2019 / 07:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 15.11.2019 / 01:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 13.11.2019 / 14:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 12.11.2019 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 11.11.2019 / 03:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 10.11.2019 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 60:00 10.11.2019 / 04:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 09.11.2019 / 07:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 08.11.2019 / 01:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 06.11.2019 / 14:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 05.11.2019 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 04.11.2019 / 03:00 водещ Калин Манолов п. 60:00 03.11.2019 / 04:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 02.11.2019 / 07:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 01.11.2019 / 01:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 30.10.2019 / 14:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 29.10.2019 / 05:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 28.10.2019 / 03:00 водещ Калин Манолов п. 60:00 27.10.2019 / 17:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов 2:00:00 27.10.2019 / 03:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 26.10.2019 / 07:00 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 25.10.2019 / 01:30 коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин Манолов п. 60:00 23.10.2019 / 14:30