Филми

Птицата

На среща с ученици идва известната поетеса Нора. Едно от децата я пита как е станала писателка. Това е повод зрялата жена да се върне в детството...