Филми

Прилив на нежност

В първите години след 9.9.1944 г. младежът от глухото селце Островино – Пейчо Пейчин трябва да достигне до прозрението на големите световни проблеми, през страданието на войната и през изгарящата страст на любовта и омразата. Пътят към световния Прилив на нежност минава през кръстопътя между желязото и нежността.