Филми

Мера според мера

Дилбер Танас, безпросветен овчар, включил се стихийно в революционното движение, ни запознава с Апостол Петков – най-важната личност на освободителното движение преди създаването на революционната организация. От врагове и съратници той е наричан Македонският Робин Худ. Борбена и свободолюбива личност, той не приема заповеди нито от турците, нито от анемичните градски учители, както сам нарича ръководителите на революционното движение. След като случайно Танас причинява смъртта на един поп, Гоце Делчев го изпраща в четата на Христо Чернопеев. На базата на автентични спомени на Чернопеев филмовият герой разкрива мотивите, провокирали го да се включи в революционото движение. Разказва за личната си съдба, за семейството си. Спомените му са преплетени със спомени и на дъщеря му, която от друга гледна точка разкрива живота на македонските освободители.