Сериали

Гранд

Сериалът е продължение на поредиците "Купня" и "Хотел Елеон". Ксения Завгородняя е амбициозна и склонна към авантюри студентка от 5 курс на Алтайския университета по туризъм и отдих. Тя мечтае да работи в хотелиерския бизнес и да открие собствен хотел. Натрапчивот внимание на ректора към нея, обаче, поставя под заплаха не само плановете на Ксюша, но и по-нататъчшното й обучение. Момичето намира смел, макар и доста скандален изход от ситуацията, след което й се налага да се спасява с бягство от Барнаул... Ксюша заминава за Москва с надеждата да се уреди като портиер в луксозния хотел "Grand Lion", където работи неин роднина.

60:00 14.10.2019 / 13:00 сериал 60:00 14.10.2019 / 01:00 сериал 60:00 13.10.2019 / 15:00 сериал 60:00 13.10.2019 / 01:00 сериал 60:00 12.10.2019 / 15:00 с. 2, еп. 21 60:00 11.10.2019 / 23:00 с. 2, еп. 21 60:00 11.10.2019 / 13:00 с. 2, еп. 20 60:00 10.10.2019 / 23:00 с. 2, еп. 19 60:00 10.10.2019 / 13:00 с. 2, еп. 18 60:00 09.10.2019 / 23:00 с. 2, еп. 17 60:00 09.10.2019 / 13:00 с. 2, еп. 16 60:00 08.10.2019 / 23:00 с. 2, еп. 15 60:00 08.10.2019 / 13:00 с. 2, еп. 14 60:00 07.10.2019 / 23:00 с. 2, еп. 13 60:00 07.10.2019 / 13:00 сериал 60:00 07.10.2019 / 01:00 сериал 60:00 06.10.2019 / 15:00 сериал 60:00 06.10.2019 / 01:00 сериал 60:00 05.10.2019 / 15:00 с. 2, еп. 12 60:00 04.10.2019 / 23:00 с. 2, еп. 11 60:00 04.10.2019 / 13:00 с. 2, еп. 10 60:00 03.10.2019 / 23:00 с. 2, еп. 9 60:00 03.10.2019 / 13:00 с. 2, еп. 8 60:00 02.10.2019 / 23:00 с. 2, еп. 7 60:00 02.10.2019 / 13:00 с. 2, еп. 6 60:00 01.10.2019 / 23:00 с. 2, еп. 5 60:00 01.10.2019 / 13:00 с. 2, еп. 4 60:00 30.09.2019 / 23:00 с. 2, еп. 3 60:00 30.09.2019 / 13:00 с. 2, еп. 2 60:00 30.09.2019 / 01:00 с. 2, еп. 2 60:00 29.09.2019 / 15:00 п. - сериал 60:00 29.09.2019 / 01:00 с. 2, еп. 1 60:00 28.09.2019 / 15:00 с. 2, еп. 1 60:00 27.09.2019 / 23:00 с. 2, еп. 1 60:00 27.09.2019 / 13:00 с. 1, еп. 20 60:00 26.09.2019 / 23:00 с. 1, еп. 20 60:00 26.09.2019 / 13:00 с. 1, еп. 19 60:00 25.09.2019 / 23:00 с. 1, еп. 18 60:00 25.09.2019 / 13:00 с. 1, еп. 17 60:00 24.09.2019 / 23:00 с. 1, еп. 16 60:00 24.09.2019 / 13:00 с. 1, еп. 15 60:00 23.09.2019 / 23:00 с. 1, еп. 14 60:00 23.09.2019 / 13:00 с. 1, еп. 13 60:00 23.09.2019 / 01:00 с. 1, еп. 13 60:00 22.09.2019 / 15:00 п. - сериал 60:00 22.09.2019 / 01:00 п. - сериал 60:00 21.09.2019 / 15:00 п. - сериал 60:00 20.09.2019 / 23:00 еп. 12 60:00 20.09.2019 / 13:00 с. 1, еп. 11 60:00 19.09.2019 / 23:00 с. 1, еп. 10 60:00 19.09.2019 / 13:00 с. 1, еп. 9 60:00 18.09.2019 / 23:00 с. 1, еп. 8 60:00 18.09.2019 / 13:00 с. 1, еп. 7 60:00 17.09.2019 / 23:00 с. 1, еп. 6 60:00 17.09.2019 / 13:00 с. 1, еп. 5 60:00 16.09.2019 / 23:00 с. 1, еп. 4 60:00 16.09.2019 / 13:00 с. 1, еп. 3 60:00 16.09.2019 / 01:00 с. 1, еп. 3 30:00 15.09.2019 / 01:30 с. 1, еп. 2 60:00 13.09.2019 / 23:00 с. 1, еп. 2 30:00 13.09.2019 / 13:30 с. 1, еп. 1 30:00 12.09.2019 / 23:30 с. 1, еп. 1