Сериали

Госпожа Фазилет и нейните дъщери

Госпожа Фазилет и нейните дъщери живеят скромен живот. Дългогодишната мечта на Фазилет е да стане богата. След смъртта на съпруга си тя живее в малка къща с двете си дъщери и провалените си мечти. Решена е на всичко, за да се издигне и да уреди богат живот за нея и дъщерите ѝ, като ги използва. Най-големият поддръжник на Фазилет към пътя на парите е по-малката ѝ дъщеря Едже. По-голямата ѝ дъщеря Хазан страда от липсата на бащина обич и се ядосва на характера и мечтите на майка си. Тя никога не е простила на Фазилет за смъртта на баща си и е най-голямото препятствие към осъществяването на мечтата ѝ да забогатее. Вярвайки, че Едже ще я измъкне от мизерията един ден, Фазилет я води постоянно от място на място, за да осъществи мечтата си. Трите се сблъскват с богатото и уважавано семейство Егмен. Фазилет се възхищава на живота на Егмен и на имението, в което живеят. Фазилет "нахлува" в живота на семейство Егмен и променя завинаги живота на дъщерите си, но най-вече на този на Хазан, която се влюбва в по-малкия син на фамилията – Синан. И тук започва новият живот на Госпожа Фазилет и нейните дъщери.

предстои 60:00 14.07.2020 / 05:00 сериен филм п предстои 60:00 13.07.2020 / 12:30 сериен филм 60:00 10.07.2020 / 12:30 сериен филм 55:00 10.07.2020 / 06:00 сериен филм п 60:00 10.07.2020 / 05:00 сериен филм п 60:00 09.07.2020 / 12:30 сериен филм 60:00 09.07.2020 / 05:00 сериен филм п 60:00 08.07.2020 / 12:30 сериен филм 60:00 08.07.2020 / 05:00 сериен филм п 60:00 07.07.2020 / 12:30 сериен филм 60:00 07.07.2020 / 05:00 сериен филм п 60:00 06.07.2020 / 12:30 сериен филм 60:00 03.07.2020 / 12:30 сериен филм 55:00 03.07.2020 / 06:00 сериен филм п 60:00 03.07.2020 / 05:00 сериен филм п 60:00 02.07.2020 / 12:30 сериен филм 60:00 02.07.2020 / 05:00 сериен филм п 60:00 01.07.2020 / 12:30 сериен филм 60:00 01.07.2020 / 05:00 сериен филм п 60:00 30.06.2020 / 12:30 сериен филм 60:00 30.06.2020 / 05:00 сериен филм п 60:00 29.06.2020 / 12:30 сериен филм 60:00 26.06.2020 / 12:30 сериен филм 20:00 26.06.2020 / 06:00 сериен филм п 60:00 26.06.2020 / 04:30 сериен филм п 60:00 25.06.2020 / 12:30 сериен филм 60:00 25.06.2020 / 04:30 сериен филм п 60:00 24.06.2020 / 12:30 сериен филм 60:00 24.06.2020 / 04:30 сериен филм п 60:00 23.06.2020 / 12:30 сериен филм 60:00 23.06.2020 / 04:30 сериен филм п 60:00 22.06.2020 / 12:30 сериен филм 60:00 19.06.2020 / 12:30 сериен филм 20:00 19.06.2020 / 06:00 сериен филм п 60:00 19.06.2020 / 04:30 сериен филм п 60:00 18.06.2020 / 12:30 сериен филм 60:00 18.06.2020 / 04:30 сериен филм п 60:00 17.06.2020 / 12:30 сериен филм 60:00 17.06.2020 / 04:30 сериен филм п 60:00 16.06.2020 / 12:30 сериен филм 60:00 16.06.2020 / 04:30 сериен филм п 60:00 15.06.2020 / 12:30 сериен филм