Предавания

България в 60 минути

Новият формат на БНТ е насочен към широката аудитория. В първите минути на телевизионната вечер екипът ще предложи преки включвания и репортажи по теми, които засягат всекидневния живот на хората, ще акцентира и върху любопитни инициативи, бизнес решения, обществени събития, образователни проекти, традиции... и всичко онова, което вълнува и движи местните общности. "България в 60 минути" ще поднесе на зрителите и много идеи свързани с пътешествия в страната. За реализацията на предаването БНТ мобилизира ресурса на четирите си регионални телевизионни центрове, както и на своите кореспонденти.

60:00

28.09.2023 / 23:35 Мариана Векилска п

60:00

28.09.2023 / 17:00 Мариана Векилска

60:00

27.09.2023 / 23:35 Мариана Векилска п

60:00

27.09.2023 / 17:00 Мариана Векилска

55:00

26.09.2023 / 23:35 Мариана Векилска п

60:00

26.09.2023 / 17:00 Мариана Векилска

55:00

25.09.2023 / 23:35 Мариана Векилска п

60:00

25.09.2023 / 17:00 Мариана Векилска

55:00

21.09.2023 / 23:35 Мариана Векилска п

60:00

21.09.2023 / 17:00 Мариана Векилска

55:00

20.09.2023 / 23:35 Мариана Векилска п

60:00

20.09.2023 / 17:00 Мариана Векилска

55:00

19.09.2023 / 23:35 Мариана Векилска п

60:00

19.09.2023 / 17:00 Мариана Векилска

55:00

18.09.2023 / 23:35 Мариана Векилска п

60:00

18.09.2023 / 17:00 Мариана Векилска

55:00

15.09.2023 / 23:40 Мариана Векилска п

60:00

15.09.2023 / 17:00 Мариана Векилска

55:00

14.09.2023 / 23:35 Мариана Векилска п

60:00

14.09.2023 / 17:00 Мариана Векилска

55:00

13.09.2023 / 23:35 Мариана Векилска п

60:00

13.09.2023 / 17:00 Мариана Векилска

55:00

12.09.2023 / 23:35 Мариана Векилска п

60:00

12.09.2023 / 17:00 Мариана Векилска