Предавания

България в 60 минути

Новият формат на БНТ е насочен към широката аудитория. В първите минути на телевизионната вечер екипът ще предложи преки включвания и репортажи по теми, които засягат всекидневния живот на хората, ще акцентира и върху любопитни инициативи, бизнес решения, обществени събития, образователни проекти, традиции... и всичко онова, което вълнува и движи местните общности. "България в 60 минути" ще поднесе на зрителите и много идеи свързани с пътешествия в страната. За реализацията на предаването БНТ мобилизира ресурса на четирите си регионални телевизионни центрове, както и на своите кореспонденти.

предстои 60:00 09.02.2023 / 23:35 Мариана Векилска п предстои 60:00 09.02.2023 / 17:00 Мариана Векилска 55:00 08.02.2023 / 23:35 Мариана Векилска п 60:00 08.02.2023 / 17:00 Мариана Векилска 55:00 07.02.2023 / 23:35 Мариана Векилска п 60:00 07.02.2023 / 17:00 Мариана Векилска 55:00 06.02.2023 / 23:35 Мариана Векилска п 60:00 06.02.2023 / 17:00 Мариана Векилска 55:00 03.02.2023 / 23:40 Мариана Векилска п 60:00 03.02.2023 / 17:00 Мариана Векилска 55:00 02.02.2023 / 23:35 Мариана Векилска п 60:00 02.02.2023 / 17:00 Мариана Векилска 55:00 01.02.2023 / 23:35 Мариана Векилска п 60:00 01.02.2023 / 17:00 Мариана Векилска 55:00 31.01.2023 / 23:35 Мариана Векилска п 60:00 31.01.2023 / 17:00 Мариана Векилска 55:00 30.01.2023 / 23:35 Мариана Векилска п 60:00 30.01.2023 / 17:00 Мариана Векилска 55:00 27.01.2023 / 23:40 Мариана Векилска п 60:00 27.01.2023 / 17:00 Мариана Векилска 55:00 26.01.2023 / 23:35 Мариана Векилска п 60:00 26.01.2023 / 17:00 Мариана Векилска 55:00 25.01.2023 / 23:35 Мариана Векилска п 60:00 25.01.2023 / 17:00 Мариана Векилска 55:00 24.01.2023 / 23:35 Мариана Векилска п 60:00 24.01.2023 / 17:00 Мариана Векилска 55:00 23.01.2023 / 23:35 Мариана Векилска п 60:00 23.01.2023 / 17:00 Мариана Векилска 55:00 20.01.2023 / 23:40 Мариана Векилска п 60:00 20.01.2023 / 17:00 Мариана Векилска 60:00 19.01.2023 / 23:35 Мариана Векилска п 60:00 19.01.2023 / 17:00 Мариана Векилска 55:00 18.01.2023 / 23:35 Мариана Векилска п 60:00 18.01.2023 / 17:00 Мариана Векилска 55:00 17.01.2023 / 23:35 Мариана Векилска п 60:00 17.01.2023 / 17:00 Мариана Векилска 55:00 16.01.2023 / 23:35 Мариана Векилска п 60:00 16.01.2023 / 17:00 Мариана Векилска 55:00 13.01.2023 / 23:40 Мариана Векилска п 60:00 13.01.2023 / 17:00 Мариана Векилска 60:00 12.01.2023 / 23:35 Мариана Векилска п 60:00 12.01.2023 / 17:00 Мариана Векилска 55:00 11.01.2023 / 23:35 Мариана Векилска п 60:00 11.01.2023 / 17:00 Мариана Векилска 55:00 10.01.2023 / 23:35 Мариана Векилска п 60:00 10.01.2023 / 17:00 Мариана Векилска