Развлекателни

България в 60 минути

Новият формат на БНТ е насочен към широката аудитория. В първите минути на телевизионната вечер екипът ще предложи преки включвания и репортажи по теми, които засягат всекидневния живот на хората, ще акцентира и върху любопитни инициативи, бизнес решения, обществени събития, образователни проекти, традиции... и всичко онова, което вълнува и движи местните общности. "България в 60 минути" ще поднесе на зрителите и много идеи свързани с пътешествия в страната. За реализацията на предаването БНТ мобилизира ресурса на четирите си регионални телевизионни центрове, както и на своите кореспонденти.

предстои 60:00 22.03.2023 / 04:40 Мариана Векилска п предстои 60:00 21.03.2023 / 17:00 Мариана Векилска 60:00 21.03.2023 / 04:40 Мариана Векилска п 60:00 20.03.2023 / 17:00 Мариана Векилска 60:00 18.03.2023 / 05:00 Мариана Векилска п 60:00 17.03.2023 / 17:00 Мариана Векилска 60:00 17.03.2023 / 04:40 Мариана Векилска п 60:00 16.03.2023 / 17:00 Мариана Векилска 60:00 16.03.2023 / 04:40 Мариана Векилска п 60:00 15.03.2023 / 17:00 Мариана Векилска 60:00 15.03.2023 / 04:40 Мариана Векилска п 60:00 14.03.2023 / 17:00 Мариана Векилска 60:00 14.03.2023 / 04:40 Мариана Векилска п 60:00 13.03.2023 / 17:00 Мариана Векилска 60:00 11.03.2023 / 05:00 Мариана Векилска п 60:00 10.03.2023 / 17:00 Мариана Векилска 60:00 10.03.2023 / 04:40 Мариана Векилска п 60:00 09.03.2023 / 17:00 Мариана Векилска 60:00 09.03.2023 / 04:40 Мариана Векилска п 60:00 08.03.2023 / 17:00 Мариана Векилска 60:00 08.03.2023 / 04:40 Мариана Векилска п 60:00 07.03.2023 / 17:00 Мариана Векилска 60:00 07.03.2023 / 04:40 Мариана Векилска п 60:00 06.03.2023 / 17:00 Мариана Векилска 60:00 02.03.2023 / 17:00 Мариана Векилска 60:00 01.03.2023 / 17:00 Мариана Векилска 60:00 28.02.2023 / 17:00 Мариана Векилска 60:00 27.02.2023 / 17:00 Мариана Векилска 60:00 24.02.2023 / 17:00 Мариана Векилска 60:00 23.02.2023 / 17:00 Мариана Векилска 60:00 22.02.2023 / 17:00 Мариана Векилска 60:00 21.02.2023 / 17:00 Мариана Векилска 60:00 20.02.2023 / 17:00 Мариана Векилска