Развлекателни

Господари на ефира

"Господари на ефира" да предлага уникална смесица от чувство за хумор, информативност, повдигане и разрешаване на значими обществено-социални проблеми, политическа сатира и самоирония. Неговата безпристрастност и умение с лекота да разкрива недъзите в нас и около нас го нарежда сред най-обичаните и коментирани предавания в българския ефир. До април 2012 г. е българската версия на италианското предаване "Striscia La Notizia".

предстои 30:00 17.12.2018 / 18:30 забавно предаване п предстои 30:00 14.12.2018 / 18:30 забавно предаване п 30:00 13.12.2018 / 18:30 забавно предаване п 30:00 12.12.2018 / 18:30 забавно предаване п 30:00 11.12.2018 / 18:30 забавно предаване п 30:00 10.12.2018 / 18:30 забавно предаване п 30:00 07.12.2018 / 18:30 забавно предаване п 30:00 06.12.2018 / 18:30 забавно предаване п 30:00 05.12.2018 / 18:30 забавно предаване п 30:00 04.12.2018 / 18:30 забавно предаване п 30:00 03.12.2018 / 18:30 забавно предаване п 30:00 30.11.2018 / 18:30 забавно предаване п 30:00 29.11.2018 / 18:30 забавно предаване п 30:00 28.11.2018 / 18:30 забавно предаване п 30:00 27.11.2018 / 18:30 забавно предаване п 30:00 26.11.2018 / 18:30 забавно предаване п 30:00 23.11.2018 / 18:30 забавно предаване п 30:00 22.11.2018 / 18:30 забавно предаване п 30:00 21.11.2018 / 18:30 забавно предаване п 30:00 20.11.2018 / 18:30 забавно предаване п 30:00 19.11.2018 / 18:30 забавно предаване п 30:00 16.11.2018 / 18:30 забавно предаване п 30:00 15.11.2018 / 18:30 забавно предаване п 30:00 14.11.2018 / 18:30 забавно предаване п