Филми

Врагове

Междусъюзническата война 1913г. Българската армия е спряна преди Истанбул. Войниците са в окопите, няма напредък. Турският броненосец "Тургут рейс" стреля по нашите линии, а българската артилерия не може да го достигне. Няма български флот, за да го потопи. Турските снаряди избиват нашите войници. Арабията излиза от землянката да се облекчи и в този момент избухва снаряд и убива другарите му. Той се побърква и започва да вика на останалите войници да бягат. Арабията е озаптен и изправен пред генерала, който го осъжда на разстрел заради дезертьорство и изпраща на фронтовата линия поручикът. Арабията кротко чака разстрела, когато при него, за да му даде последно причастие, идва свещеникът. Арабията е гладен и свещеникът му дава да яде сушена лакерда. Сутринта на разстрела ефрейторът строява взвода, но се разбира че Арабията е болен от тиф, защото повръща. Лекарят подписва смъртния акт. След известно време Арабията се събужда сред мъртъвци. – повръщането му е било от яденето на риба на гладно. Офицерите се чудят какво да сторят, защото ги чака военен съд за неизпълнение на заповед. Мичманът решава да взривят турския броненосец и поръчва да доставят тайно от генерала мина от Варна. Нужна е лодка, за да достигнат кораба. И цялата група от 6-7 души тръгва да търси лодка от друг бряг. Докато нощуват се промъкват крадци и им вземат храната. Те стрелят по тях и раняват някого. Намират лодка и започват да я прекарват по сушата. При тях идват двама турци, чиито другари са убити от българската войска, а брат им е ранен от групата и молят за помощ доктора. Турците се присъединяват към групата и започват да помагат. Завалява дъжд и пътуването става много трудно. Конете ослепяват временно от усилието, но поручикът застрелва турците, мислейки, че е диверсия. Пристигат благополучно до брега, където е броненосецът. Генералът, изплашен, че мината е поръчана без знанието му, помага за осъществяването на замисъла. Налага се да отрежат ръката на ранения турчин, но той е обущар и предпочита да се самоубие. В момента на отплаването пристига вестоносец, че е подписано примирие. Мичманът му поръчва да каже, че не ги е намерил. Лодката отплува в мъглата. Изведнъж те осъзнават, че ще загинат и започват да се борят с мичмана. В хаоса мичманът намира пистолета и започва да стреля по лодката. Всички загиват...