Развлекателни

Стани богат

Българската национална телевизия стартира най-успешната телевизионна игра "Стани богат". "Стани богат" ще се завърне с класическата схема на играта – 15 въпроса и добре познатите три жокера ("50/50", "Помощ от публиката" и "Обади се на приятел"). Голямата награда, за която участниците ще се състезават, е 100 000 лева, а сигурните суми остават 500 лв. (на 5-и въпрос) и 2 500 лв. (на 10-и въпрос). Според регламента, на стола на богатството може да се седне само веднъж, но втори шанс могат да получат онези кандидати, които са отпаднали в играта "Най-бързият печели". Най-младият кандидат е едва 9-годишен, а най-възрастният – току-що е навършил 86 години. 25% от заявилите участие са хора под 35-годишна възраст. Много от тях са били деца и ученици, когато играта се излъчваше у нас, а днес обществената телевизия ще им даде възможност да седнат на стола на богатството.

предстои 50:00 27.05.2019 / 19:00 тв игра предстои 60:00 27.05.2019 / 12:30 тв игра п 50:00 24.05.2019 / 19:00 тв игра 50:00 24.05.2019 / 12:30 тв игра п 50:00 23.05.2019 / 19:00 тв игра 60:00 23.05.2019 / 12:30 тв игра п 50:00 22.05.2019 / 19:00 тв игра 60:00 22.05.2019 / 12:30 тв игра п 50:00 21.05.2019 / 19:00 тв игра 60:00 21.05.2019 / 12:30 тв игра п 50:00 20.05.2019 / 19:00 тв игра 60:00 20.05.2019 / 12:30 тв игра п 50:00 17.05.2019 / 19:00 тв игра 60:00 17.05.2019 / 12:30 тв игра п 50:00 16.05.2019 / 19:00 тв игра 60:00 16.05.2019 / 12:30 тв игра п 50:00 15.05.2019 / 19:00 тв игра 60:00 15.05.2019 / 12:30 тв игра п 50:00 14.05.2019 / 19:00 тв игра 60:00 14.05.2019 / 12:30 тв игра п 50:00 13.05.2019 / 19:00 тв игра 60:00 13.05.2019 / 12:30 тв игра п 50:00 10.05.2019 / 19:00 тв игра 60:00 10.05.2019 / 12:30 тв игра п 50:00 09.05.2019 / 19:00 тв игра 60:00 09.05.2019 / 12:30 тв игра п 50:00 08.05.2019 / 19:00 тв игра 60:00 08.05.2019 / 12:30 тв игра п 50:00 07.05.2019 / 19:00 тв игра 50:00 06.05.2019 / 12:30 тв игра п 50:00 03.05.2019 / 19:00 тв игра 60:00 03.05.2019 / 12:30 тв игра п 50:00 02.05.2019 / 19:00 тв игра 60:00 02.05.2019 / 12:30 тв игра п 50:00 01.05.2019 / 19:00 тв игра 50:00 01.05.2019 / 12:30 тв игра п 50:00 30.04.2019 / 19:00 тв игра 60:00 30.04.2019 / 12:30 тв игра п 50:00 29.04.2019 / 19:00 тв игра 50:00 29.04.2019 / 12:30 тв игра п